Historia parafii

Parafia w Nowej Górze, należąca do dekanatu sławkowskiego została erygowana 3. 09. 1313 r. Wkrótce potem (1335 r.) została siedzibą osobnego dekanatu nowogórskiego. Przed erygowaniem parafii musiał już istnieć kościół.

Od początku w Nowej Górze odbywało się nauczanie dzieci, a istnienie szkoły parafialnej potwierdzają dokumenty z końca XVI w. Parafia pełniła funkcje oświatową także w XVII i XVIII w. Inną dziedziną działalności parafii była opieka nad biednymi i chorymi, skupiona od XVI do XIX w. wokół szpitala i schroniska dla ubogich.

Zachowały się Księgi chrztów, ślubów i zmarłych od roku 1797. Kronika parafialna prowadzona jest od roku 1746. W archiwum parafii zachował się dokument Liber repertorium z 1598 r.

Nieznana jest ilość kościołów jakie stały w Nowej Górze, obecny kościół neoromański po pożarze poprzedniego wybudowany został w latach 1876 do 1895. Fundatorem jego była rodzina Potockich z Tenczynka. Biskup Jan Puzyna konsekrował ten kościół 11 września 1896 r.

Do parafii należą obok Nowej Góry, Miękinia i Czerna. Proboszczem jest Ks. Krzysztof Główka