KONTAKT


Dane adresowe:

Parafia Zesłania Ducha Świętego

32-065 Nowa Góra, ul. Krakowska 4.

telefon: ks. proboszcz 789 789 749

e-mail: parafianowagora@wp.pl

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach

Parafia Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze

66 8612 0003 0000 0000 2235 0001