Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść:

    1. Akt zgonu zmarłego z USC – oryginał (do wglądu).
    2. Kartę zgonu – kserokopia wydana przez lekarza stwierdzającego zgon.
    3. Zaświadczenie z USC dla Administracji cmentarza.
    4. Jeśli zmarła osoba przed śmiercią mieszkała poza naszą parafią, z parafii zamieszkania należy dostarczyć zgodę Proboszcza na pogrzeb na naszym cmentarzu.
    5. Jeśli zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte (udzielone poza parafią, np. w szpitalu) należy również przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

Proszę skontaktować się z panem Grabarzem – dotyczy kwatery na cmentarzu.

W przypadku jeśli nie ma grobu/grobowca lub wykupionego miejsca na cmentarzu, w którym zmarły zostanie pochowany, należy to miejsce wykupić na 20 lat.

Proszę uregulować sprawy związane z istniejącym już grobem/grobowcem na cmentarzu, którego ważność już wygasła. Jeśli upłynie 20-letni okres, a nikt nie zgłosi chęci jego przedłużenia, to grób/grobowiec może zostać zlikwidowany przez zarządcę cmentarza lub zostać ponownie użyty.

W fazie testowej funkcjonuje GROBONET – Ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych: https://nowagora.grobonet.com/ Trwają prace do pełnego uruchomienia systemu.

Przygotowanie dokumentów – ks. Proboszcz: 888 123 000