Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść:

    1. Akt zgonu zmarłego z USC.
    2. Kartę zgonu.
    3. Jeśli zmarła osoba przed śmiercią mieszkała poza naszą parafią, z parafii zamieszkania należy dostarczyć zgodę Proboszcza na pogrzeb na naszym cmentarzu.
    4. Jeśli zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte (udzielone poza parafią, np. w szpitalu) należy również przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

W przypadku jeśli nie ma grobu i wykupionego miejsca na cmentarzu, w którym zmarły zostanie pochowany, należy to miejsce wykupić na 20 lat.