Małżeństwo

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowanym ślubem.

2. Na to spotkanie należy przynieść:

   • dowód osobisty,
   • metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią),
   • metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu),
   • świadectwo ukończenia nauki religii /indeks/,
   • w przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb lub akt zgonu wydany przez USC,
   • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie),
   • dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

3. Jeśli ślub ma się odbyć w klasztorze w Czernej, a oboje narzeczeni są spoza naszej parafii:

 •  wszystkie dokumenty i formalności narzeczeni bezwzględnie załatwiają w jednej ze swoich parafii,
 • do naszej kancelarii narzeczeni przynoszą Licencję do pobłogosławienia małżeństwa ze swoich parafii – po wypełnieniu wszystkich potrzebnych dokumentów.