Chrzest

Aby zapisać dziecko do chrztu należy:

   1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej.
   2. Przedstawić Akt Urodzenia dziecka z USC.
   3. Przedstawić dane osobowe rodziców (na podstawie dowodów osobistych).
   4. Posiadać świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeśli był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (w przypadku, jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego)
   5. Przedstawić rodziców chrzestnych, którzy spełniają warunki przepisane prawem kościelnym (przyjęli sakrament bierzmowania i są wierzącymi i praktykującymi katolikami i nie mają przeszkód aby być rodzicami chrzestnymi).
   6. Rodzice chrzestni przedstawiają odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania, potwierdzające spełnienie powyższych warunków.