Słowo ks. Proboszcza na zakończenie roku 2019

SŁOWO  NA  ZAKONCZENIE  2019 ROKU  –  

WGŁOSZONE   przez  Ks. proboszcza NA  NABOŻENSTWIE    31.12.2019  o godz. 16:00   –  na  ZAKOŃCZENIE  ROKU

Kończymy  2019 r.  Patrzymy  z wiarą  na wszystko  co przeżyliśmy  2019. Wszystko co  mamy  jest darem od  Pana  Boga .                    Pan  Jezus  uzdrowił  10 trędowatych,  tylko jeden wrócił by mu podziękować. Pan  Jezus  zapytał go:  a gdzie  dziewięciu.                  

W  ostatni dzień  tego roku  dziękujemy  Panu  Bogu  za wszystko.                     

Dziękujemy  –  za życie  – bo  jest darem od  Pana  Boga
Dziękujemy –  za wiarę                                                                                     
Dziękujemy  za  ludzi, za rodziców
, bo przez nich Pan Bóg  dał nam życie Dziękujemy  za Kościół, za księży, biskupów  bo oni umacniali  nasza wiarę.

Dziękujemy za wolną Ojczyznę. Bez wolnej Ojczyzny człowiek i rodzina nie może normalnie się rozwijać. Jeżeli nie ma wolności, o czym wiecie z doświadczenia  dziadków i rodziców, giną miliony rodaków a pozostali nie mogą rozwijać wszystkich swoich talentów.

KOŚCIÓŁ  to Pan Jezus, Duch święty,  Matka  Boża, święci…

Parafia to lokalny Kościół, w którym dokonuje się przekazywanie wiary i uświęcenie ludzi ochrzczonych.

W fizyce jest takie doświadczenie związane z naczyniami połączonymi ( dwie zakrzywione, połączone ze sobą szklane rurki – jeżeli do jedne z nich doleje się wody to poziom wody w drugiej się podnosi)

W parafii jest podobnie – modlitwy ludzi samotnych, cierpiących, chorych maja wpływ na innych parafian. Oni wypraszają  wiarę, miłość a także czasami łaskę nawrócenia.

W naszej parafii codziennie na mszy świętej o godzinie 6:30 uczestniczy we mszy świętej od 6 do 10 osób, a wieczorem od 10 do 15 osób.

Kilkadziesiąt osób praktykuje pierwsze piątki miesiąca. W niedzielnych mszach świętych uczestniczy 750 osób.

W roratach rano o 6:30 uczestniczyło 30 dzieci i młodzieży dzięki rodzicom, mamom lub babciom.

Do pierwszej komunii świętej przygotowuje się 25 dzieci z trzeciej klasy a do sakramentu Bierzmowania 35 z klas ósmych.

Dzięki rodzicom jest liczna grupa ministrantów i lektorów a także młodzież i dzieci, które uczestniczą w scholi.

W parafii naszej istnieje 6 róż różańcowych żeńskich i jedna róża męska, niepełna, bo jest tylko 10 mężczyzn.

To jest to bogactwo i siła duchowa parafii.

Parafię tworzą ludzie i wielu z nich zasługuje na podziękowanie, ale dziś wymienię tylko kilka osób.

Księdza Zbigniewa, który ma dopiero 5 lat kapłaństwa ale Pan Bóg obdarzył go licznymi talentami, których używa do prowadzenia duszpasterstwa.

Ma szczególny dar do duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Nie tylko przekazuje im wiedze religijną, ale też ich wychowuje.

Prośba do rodziców aby z nim współpracowali szczególnie gdy wyjeżdża z dziećmi i młodzieżą na różne pielgrzymki.

Dziękujemy Panu kościelnemu, który pełni z poświęceniem służbę w kościele a w ostatnim czasie pełni funkcje nadwornego kierowcy proboszcza i wozi mnie dwa razy dziennie z plebani do kościoła.

Dziękujemy Panu grabarzowi, który pochodzi z Filipowic ale chętnie w różnych pracach parafialnych i ma szczególne zasługi za to, że na uroczystość wszystkich świętych parking przy cmentarzu był bardzo dobrze przygotowany.

Dziękujemy Pani gospodyni, która troszczy się o bieliznę kościelną, alby, komże, a także wszystko co jest potrzebne do mszy świętej. A przede wszystkim troszczy się o kuchnie, z której korzystają księża miejscowi a także rekolekcjoniści.

Dziękujemy Grupie Charytatywnej za pomoc w duszpasterstwie wśród ludzi starszych i chorych, organizowanie żywnościowych paczek świątecznych dla najuboższych rodzin.

Dziękujemy także Panu Ireneuszowi Chechelskiemu – szefowi firmy budowlanej z Filipowic, który od 19 lat wykonuje bardzo solidnie różne prace budowlane przy kościele i na cmentarzu. Szczególne podziękowanie za przygotowanie i oznakowanie parkingu przy cmentarzu .

Dziękujemy Panu Łukaszowi Bodzęcie szefowi firmy, który między innymi remontuje nasze organy i w sytuacji gdy rozchorował się nasz pan organista pomaga nam by na mszach świętych różni organiści (znajomi Pana Łukasza) służyli nam swoją grą.

Jeszcze trochę informacji o parafii za 2019 rok.

W naszym kościele ochrzciliśmy 35 dzieci ale 10 dzieci było z innych parafii czyli naszych było tylko 25.

W księgach ślubów w naszej parafii zapisaliśmy 37 ślubów.  Z tego 31 ślubów zostało zawartych w klasztorze Karmelitów w Czernej a tylko 6 w naszym kościele.

Z naszej parafii 11 osób zawarło sakrament małżeństwa. Śluby zawierane w Czernej są bardzo często z całego świata. Polki zawierają małżeństwo z różnymi obcokrajowcami, nie zawsze katolikami a wszystkie dokumenty SA w naszej kancelarii.

Pochowaliśmy w roku ubiegłym w naszej parafii 37 osób. Na naszym cmentarzu (ma ponad 100 lat) jest 1850 grobów czyli jest pochowanych około 4000 zmarłych. Największy wysiłek finansowy dla parafii to właśnie cmentarz. Za wywóz śmieci cmentarnych rocznie parafia płaci około 60 tysięcy złotych.

INWESTYCJE niezbędne prace w parafii w 2019 roku.

W tym roku złamaliśmy zasadę, która obowiązywała przez 18 lat by nie wydawać więcej na różne prace w parafii niż wpływy z ofiar.    Życie zmusiło nas do instalacji nowego nagłośnienia (koszt – 27 tysięcy złotych) bo stare całkowicie wysiadło.

Ze względu na chorobę Pana organisty musieliśmy zainstalować duże ekrany do wyświetlania tekstów pieśni kościelnych. Ekrany sterowane są przez komputer w którym są wszystkie teksty pieśni i nabożeństw. Do tego nowoczesnego urządzenia można także podłączyć laptop  i wyświetlać filmy religijne i materiały pomocne w duszpasterstwie. To jest bardzo dobra inwestycja a kosztowała nas 22 tysiące złotych.

Zakupiliśmy tez nagłośnienie przenośne do procesji a przede wszystkim aby w modlitwach przy zmarłych na cmentarzu mogli uczestniczyć wszyscy obecni Nagłośnienie  kosztuje  15 tysięcy złotych

Trwa  naprawa  organów  –  zosatał  wyremontowany pierwszy manuał  ,zamontowano nową  dmuchawę  – koszt  to  17 tysięcy  złotych

 

Został powiększony parking przy cmentarzu.

 

Były też wykonywane niezbędne prace przy kościele i na cmentarzu – takie jak: konieczne było uzupełnienie skradzionych rynien, musieliśmy odmalować kościół i kaplicę św. Barbary bo taki był nakaz wojewódzkiego konserwatora zabytków . Odmalowaliśmy także kancelarię parafialną i uporządkowaliśmy strych kościoła i zabezpieczyliśmy budynek przed całkowitym zniszczeniem.

Oddaliśmy dla dzieci i młodzieży a także dorosłych dwie salki w nowym domu parafialnym.

W dzisiejszym duszpasterstwie takie pomieszczenia są niezbędne dla prowadzenia duszpasterstwa dzieci i młodzieży a także na liczne spotkania ludzi starszych – np. rodziców dzieci komunijnych i młodzieży do bierzmowania a także na spotkania kręgu biblijnego.

Wszystkie inwestycje kosztowały nas ponad 110 tysięcy złotych.

Z dotychczasowych ofiar składanych w kopertach wpłynęło 74 tysiące (co jest sumą bardzo dużą) bo w poprzednich latach wpływało około 30 tysięcy.

Parafia jest zobowiązana do płacenia ofiar na funkcjonowanie instytucji diecezjalnych takich jak seminarium duchowne, wydział misyjny, wydział katechetyczny i Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

Liczymy na to, że z ofiar które wpłyną w najbliższym czasie nasza parafia wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wobec diecezji.

Za wszystkie ofiary składamy już dziś serdeczne Bóg Zapłać. W każdy wtorek na mszy świętej o godzinie 6:30 za wszystkich mieszkających na terenie naszej parafii a także za wszystkich ofiarodawców z naszej parafii i nielicznych z innych parafii.

 

Rok 2020

 

Wk nadchodzącym roku wszelkie remonty w kościoła. placu kościelnego, muru kościelnego a nawet bramek wejściowych będzie trzeba uzgodnić z Konserwatorem Zabytków czyli przygotować program remontu , przedstawić plan, uzyskać zatwierdzenie tego planu przed przystąpieniem do prac i uzyskać także pozwolenie na prace budowlane w urzędzie gminy.

Wszelkie prace muszą wykonywać wyspecjalizowane firmy czyli elewacje kościoła, remont okien, konserwację muru kościelnego. Wszyscy parafianie musza starać się o to by pozyskiwać środki na te wszystkie prace, które będą kosztowały miliony.

Patrzymy z nadzieją w przyszłość mając ufność w Matce Bożej i świętych naszych patronach, a szczególnie Michale Archaniele, ale musimy patrzeć także realnie na otaczający nas świat i widzimy, ze najbardziej zagrożone są małżeństwa i rodziny a w nich dzieci i młodzież. Atak na młodzież jest dość skuteczny bo część młodzieży w szkołach średnich wypisuje się z katechizacji.  Dlatego trzeba szczególnie modlić się za rodziny, młodzież i dzieci. Ważne jest aby rodzice i dziadkowie dużo rozmawiali ze swoimi dziećmi i wnukami. By w dzisiejszych czasach elektronika nie pochłonęła ich całkowicie i nie oderwała od realnego życia.

Dziękując  Panu  Bogu  za wszelkie dobro które  otrzymaliśmy  w 2019 roku prosimy by nam błogosławi każdy dzień  2020 roku.