Ogłoszenia Duszpasterskie – 3 Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021

 Ogłoszenia Duszpasterskie – 3 Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021

1. Rekolekcji Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w 20 i 21 marca.

2. Dzisiaj po Mszy o godz.: 7:00 – Zmianka tajemnic Różańca.

3. W najbliższą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 odbędzie się pobłogosławienie części kandydatów na ministrantów naszej parafii.

4. Kościół wskazuje uczynki pokutne, którymi są: post, modlitwa, jałmużna. Skarbonka przy św. Antonim jest przeznaczona na Jałmużnę wielkopostną. Pozyskane środki zostaną przekazane dla Caritas i papieskiemu stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

5. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15:00, będzie poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. Ofiara na nabożeństwie będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

6. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godzinie 17:30 oraz prowadzona przez młodzież o godzinie 19:00.

7. Dziękujemy V grupie z Miękini za posprzątanie kościoła: Małgorzata, Piotr Widacha, Małgorzata Lasoń, do ofiary 330zł dołączyli: Janina, Józef Kądziołka, Agnieszka, Leszek Lasoń.

Na przyszły tydzień zapraszamy VI Grupę z Miękini – Cyran, Godyń, Kurdziel, Radomski, Mucha, Bogacki, Kurdziel, Noworyta, Ostachowski, Kasprzyk.

8. Parafia płaci podatek rolny, dlatego proszę o kontakt osoby dzierżawiące lub wykorzystujące parafialne grunty rolne. Do tej pory zgłosiła się 1 osoba.

9. Współorganizujemy Wakacyjną Kolonię nad morzem – w Sopocie dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na plakatach i stronie parafii.

Przyjmujemy już tylko na listę rezerwową.

10. Baranki Wielkanocne „Caritas” do nabycia w zakrystii.

11. Prasa katolicka – „Gość Niedzielny” oraz specjalne wydanie „Gościa Niedzielnego” poświęcone św. Józefowi (9zł).

                                                               Ks. Krzysztof Główka – proboszcz