Ogłoszenia duszpasterskie 29.07.2018r.

Dzisiaj 17 Niedziela zwykła.

Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony piątek przyjęli w domach pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. Bóg zapłać!

Dziękujemy Rodzinom, które przygotowały I ołtarz na Boże Ciało oraz Rodzicom młodzieży, która w tym roku przyjęła Sakrament Bierzmowania za ufundowanie nowych krzeseł do naszego kościoła. Krzesła kosztowały 1200 zł. Bóg zapłać!

Dziękujemy IV grupie rodzin z Miękini za posprzątanie kościoła.

Na przyszły tydzień prosimy o posprzątanie kościoła V grupę rodzin z Miękini: Palimąka, Wójcik, Krysiak, Urbańczyk, Kurdziel, Kądziołka, Widacha, Lasoń

KALENDARZ LITURGICZNY

WTOREK – wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, kapłana.

ŚRODA – wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.

SOBOTA – wspomnienie Św. Jana, Marii Vianneya, kapłana

W I Piątek będziemy spowiadać rano od godz. 600, po południu od godz. 1700.