Ogłoszenia Duszpasterskie – 27.03.2022 /4 Niedziela Wielkiego Postu/

Ogłoszenia Duszpasterskie – 27.03.2022 /4 Niedziela Wielkiego Postu/

1. Peregrynacja Ikony Św. Rodziny w naszej Parafii – 02.-03.Kwietnia.

W oczekiwaniu na przyjazd – rozpoczęcie o godzinie 15:45. Powitanie 02.Kwietnia godzina 16:00. Msza święta o godzinie 18:00. Zakończenie 1 dnia peregrynacji Apelem Jasnogórskim o godzinie 21:00.

2 Dzień peregrynacji – Msze święte o godzinie 07:00, 09:00 i 11:00.

Do godziny 15:00 Adoracje Grup parafialnych i rodzin.

Pożegnanie Ikony – 03. Kwietnia – godzina 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, Gorzkie Żale i uroczyste przekazanie Ikony do Parafii Rudawa.

2. Rekolekcje Wielkopostne planowane są 08.–10.Kwietnia.

3. W Wielkim Poście puszka przy św. Antonim jest przeznaczona na Jałmużnę Wielkopostna z przeznaczeniem dla najuboższych.

Składka na Gorzkich Żalach na Kwiaty i wystrój Bożego Grobu.

4. Dziękujemy III grupie Stawiska za posprzątanie naszej świątyni: Henryka Wójcik, Katarzyna Wójcik, Jarosław Kłosowski, Bolesław Dura, Stanisława Grondal, Zdzisława Hechelska, Joanna Wacławik, Anna Jastrzębska,

Barbara Chechelska. Do ofiary 480 zł dołączyły się: Waldemar Święszek, Zofia Jastrzębska, Wiesława Święszek, Teresa Święszek, Agnieszka Chochół, Krzysztof Wójcik, Wanda Chechelska.

Na przyszły tydzień zapraszamy grupę I z Czernej: Ciombor, Godyń, Parandyk, Buchwald, Kurdziel, Nawara, Woźniak, Nowak, Godyń, Kurdziel, Furmanik.

5. Gość Niedzielny.

6. I piątek miesiąca – spowiedź od godziny 17:00.

7. I Sobota odwiedziny chorych od godziny 08:30.