Ogłoszenia Duszpasterskie – 2 NIEDZELA Wielkiego Postu (28.02.2021)

Ogłoszenia Duszpasterskie – 2 NIEDZELA Wielkiego Postu (28.02.2021)

1. Dzisiejsza niedziela jest przeżywana jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

2. W Czwartek – święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej.

3. Kościół wskazuje uczynki pokutne, którymi są: post, modlitwa, jałmużna. Skarbonka przy św. Antonim jest przeznaczona na Jałmużnę wielkopostną. Pozyskane środki zostaną przekazane dla Caritas i papieskiemu stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

4. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15:00, będzie poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. Ofiara na nabożeństwie będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

5. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godzinie 17:30 oraz prowadzona przez młodzież o godzinie 19:00.

6. W przyszłą niedzielę przypada I niedziela miesiąca – po Mszy o godz.: 7:00 Zmianka tajemnic Różańca. I Piątek miesiąca – spowiedź od godziny 17:30

I Sobota – odwiedziny chorych od godziny 08:30, prosimy zgłaszać chorych.

I Sobota – Różaniec wynagradzający o godzinie 17:30.

7. W najbliższą środę o godz. 19:00 odbędzie się tzw. „Wieczór uwielbienia” prowadzony przez członków naszego Kręgu Biblijnego. O 19:00 będzie Msza Święta a po niej wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza małżeństwa.

8. Dziękujemy IV grupie z Miękini za posprzątanie kościoła: Janina, Józef Cyran, Anna Kuczara, do ofiary 160zł dołączyli: Danuta Chlebowska, Agata Kuczara, Czesława Lasoń.

Na przyszły tydzień zapraszamy V Grupę z Miękini – Palimąka, Wójcik, Krysiak, Urbańczyk, Kurdziel, Widacha, Surowiec, Kądziołka, Lasoń.

9. Ostatnie płatności to opłaty obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych oraz kominowych 1.450zł. Oraz kolejna rata spłaty za konieczne naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej.

10. Parafia płaci podatek rolny, dlatego proszę o kontakt osoby dzierżawiące lub wykorzystujące parafialne grunty rolne. Do tej pory nikt się nie zgłosił.

11. Współorganizujemy Wakacyjną Kolonię nad morzem – w Sopocie dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na plakatach i stronie parafii. Czekają ostatnie już miejsca.

12. Baranki Wielkanocne „Caritas” do nabycia w zakrystii.

13. Prasa katolicka – „Gość Niedzielny”.

                                                                         Ks. Krzysztof Główka – proboszcz