Ogłoszenia duszpasterskie – 14.04.2024 /3 Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna/

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 14.04.2024 /3 Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna/

1. Rozpoczynamy ogólnopolski 16 Tydzień Biblijny – „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. 

Celem inicjatywy jest odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

Również dzisiaj przeżywamy 8 Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego przedmiotem jest lektura Dziejów Apostolskich.

Dzisiaj na Mszy o godzinie 11:00 poświęcenie Książeczek dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii.

W poniedziałek po wieczornej Mszy świętej spotkanie Kręgu Biblijnego ok. 18:30. Zapraszamy do wspólnoty młodszych i starszych.

2. W Wielki Czwartek, Mszą Świętą Krzyżma rozpoczął się Kongres Eucharystyczny w Archidiecezji Krakowskiej. Hasłem są słowa wypowiedzianych przez Jezusa: „Jestem z Wami” (Mt 28, 20).

Głównym założeniem kongresu eucharystycznego jest umocnienie oraz odnowienie więzi z Chrystusem obecnym w Eucharystii. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez świadome uczestniczenie w Mszy Świętej, indywidualna i wspólnotowa adoracja, a także pogłębianie wiedzy teologicznej na temat prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Zwieńczeniem kongresu będzie beatyfikacja ks. Michała Rapacza 15.06.2024 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. 

Na stoliku broszura – „Jestem z Wami”, krótkie rozważania o Eucharystii.

3. Dziękujemy grupie XVI z Nowej Góry za posprzątanie naszego kościoła:

Barbara Michalska, Anna Michalska, Agnieszka Michalska, Lucyna Gładysz, Barbara Mądry, Teresa Wanoth, Piotr Wanoth, Marzena Piekarczyk.

Złożono ofiarę 240zł na potrzeby Kościoła. Bóg zapłać.

Za tydzień zapraszamy XVII grupę z Nowej Góry: Chucherko, Filo, Freiberg, Kurdziel, Dura, Dyląg, Głowacz, Michalski, Gleń, Doła.

4. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych.

W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj Stanowiska ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym, zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji. Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych.

W tej intencji odmówimy teraz dziesiątek Różańca, tajemnicę Bożego Narodzenia.