Ogłoszenia duszpasterskie – 10.09.2023 – 23 Niedziela zwykła

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 10.09.2023 – 23 Niedziela zwykła

1. Rozpoczynamy 13 Tydzień Wychowania. Jest to dzień beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci.

Pragniemy w ciągu najbliższego tygodnia modlić się w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców w czasie każdej Mszy świętej w Modlitwie Wiernych.

Arcybiskup Marek Jędraszewski zapowiedział wraz w wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży kwestę do puszek za tydzień w niedzielę 17.09. na cele duszpasterstwa dzieci i młodzieży w parafiach i dekanacie.

Ordynariusz prosi również aby w każdej parafii został powołany parafialny lider świecki, przedstawiciel młodzieży. Proszę o zgłoszenie kandydatów. 

2. Na terenie naszej parafii znajdują się trzy szkoły podstawowe i przedszkola. Niestety utraciliśmy księdza wikariusza, pełniącego posługę katechety. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie poszukuje katechety do szkoły w Nowej Górze. Jeżeli ktoś z parafian zna osobę posiadającą uprawnienia do nauki religii i ta osoba chciała by podjąć katechezę, proszona jest o kontakt.

3. Kalendarz liturgiczny: środa – św. Jana Chryzostoma, czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego, piątek – NMP Bolesnej, sobota – świętych Korneliusza i Cypriana.

4, II Odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła – 24.09.2023. Suma odpustowa o godzinnie 11:00. Bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu uroczystości. Zapraszam przedstawicieli organizacji i wspólnot, panów niosących baldachim, dzieci sypiące kwiatki, dzwoniące dzwonkami.

5. Za tydzień 3 niedziela miesiąca, składka inwestycyjna na potrzeby funkcjonowania parafii.

6. Dziękujemy IV grupa z Miękini za troskę o kościół: Anna, Michał Kurdziel, Danuta, Wiesław Chlebowscy, Barbara, Krzysztof Święszek. Do ofiary 200zł dołączyli się: Beata, Zdzisław Kubica.

Dziękujemy za zakupienie kwiatów i florystykę kwiatów paniom: Beacie z Mamą. Dziękujemy również za kwiaty pani Iwonie z Czernej.

Na przyszły tydzień zapraszamy grupę V z Miękini, rodziny: Urbańczyk, Widacha, Wójcik, Surowiec, Kądziołka, Lasoń.

7. Przyjmowanie intencji na rok 2024 rozpoczniemy 17.09.2023.

Intencje pogrzebowe będą odprawiane od stycznia 2024, będą wywieszane na kolejny rozpoczynający się tydzień.

8. Dziękujemy OSP Nowa Góra za usunięcie gniazda os przy bocznym wejściu do kościoła.