Ogłoszenia Duszpasterskie – 29.08.2021 /22 Niedziela Zwykła/

Ogłoszenia Duszpasterskie – 29.08.2021 /22 Niedziela Zwykła/

1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj przeżywamy wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, Piątek – św. Grzegorza Wielkiego.

2. 01. 09. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny – dzieci, młodzież rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 08:00, prosząc o Dary Ducha świętego i wolny od ograniczeń epidemii rok szkolny.

Spowiedź dla dzieci w środę od godziny 07:30.

3. Dziękujemy VII grupie z Nowej Góry za posprzątanie naszej świątyni:

Kucia, Fornal, Piórko, Godyń, Michalska, Domka, Malczyk, Standera, Krupa, Maciejowska. Grupa zakupiła kwiaty i zamówiła Mszę świętą.

Na przyszły tydzień zapraszamy VIII grupę z Nowej Góry: Hujdus, Górecki, Boczar, Mazur, Kunert, Kawala, Wójcik, Nawrot, Kopeć, Bała, Jaros.

4. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca – spowiedź od godziny 18:30.

W tym dniu bezpośrednio po mszy świętej wieczornej – spotkanie wszystkich kandydatów do Bierzmowania – dwa roczniki (klasy 1 szkoły ponad podstawowej i Klasy 8 Szkoły Podstawowej. Spotkanie obowiązkowe.

5. W sobotę odwiedziny chorych od godziny 08:30. Prosimy zgłaszać chorych.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 07:00 – Zmianka Różańcowa.

7. Prasa katolicka – „Gość Niedzielny”.

8. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania Wszystkich Grup Duszpasterskich. Zapraszamy do udziału nowych członków.

9. Kancelaria parafialna będzie czynna od Września:

wtorki, środy i czwartki po wieczornej Mszy świętej

oraz w soboty o godzinie 08:00 za wyjątkiem I sobót miesiąca.

10. 01.09. otwieramy Księgę Mszalną na rok 2022.

11. W dniu 26.08.2021 roku powitaliśmy nowego księdza Wikariusza.

Ks. Tomasz Jarząbek – został zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie i mianowany wikariuszem parafii Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze. Witamy nowego ks. Wikariusza, życząc Mu Bożych darów do posługi w naszej parafii.

Wszystkich kapłanów chciejmy otoczyć nasza modlitwą.