Ogłoszenia Duszpasterskie – 28.03.2021, Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej.

Ogłoszenia Duszpasterskie – 28.03.2021, Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej.

1. Niedziela Palmowa z obrzędem poświęcenia palm w czasie każdej Mszy świętej, rozpoczyna w Liturgii Kościoła – Wielki Tydzień i zapowiada Święte Triduum Paschalne.

2. Dzisiaj na Mszy świętej o godzinie 11:00 odbędzie się konkurs własnoręcznie wykonanych Palm. Na tej Mszy odbędzie się błogosławieństwo nowych lektorów.

3. Kościół wskazuje uczynki pokutne, którymi są: post, modlitwa, jałmużna. Skarbonka przy św. Antonim jest przeznaczona na Jałmużnę wielkopostną. Pozyskane środki zostaną przekazane dla Caritas i papieskiemu stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Z Gorzkich Żali na kwiaty do Bożego Grobu.

4. Spowiedź przedświąteczna – Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa od g 17:00.

5. Wielki Czwartek. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00, po niej I część Gorzkich Żali i Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godziny 22:00.

6. Wielki Piątek. Adoracja Jana Jezusa w ciemnicy od godziny 06:00.

Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa o godzinie 15:00.

Liturgia Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża o godzinie 18:00, następnie II część Gorzkich Żali i Adoracja Pana Jezusa w Grobie przez wieczór i całą noc.

Wykaz zapraszanych rejonów w oddzielnym ogłoszeniu.

7. Wielka Sobota. Święcenie pokarmów: Nowa Góra: 08:00, 09:00, 10:00 i 11:00. Stawiska: 09:00, Czerna: 09:30, Paryż: 09:30, M. Olkówki: 10:00, p. Gleń:10:30.

Msza Święta Wigilii Paschalnej: 20:00, przynosimy świece.

8. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza Rezurekcyjna: 06:00, kolejne Msze jak w niedzielę: 09:00, 11:00, 16:00.

9. Dziękujemy VIII grupie z Miękini za posprzątanie kościoła: Agata, Wojciech Godyń, do ofiary 150zł dołączyli się Stanisława, Marcin Godyń.

Na przyszły tydzień zapraszamy IX grupę z Miękini: Kwaśniewski, Wójcik, Besztocha, Gawęda, Zdziech, Zaporowicz, Śliwa, Ślusarczyk.

10. Na bocznym ołtarzu jest wyłożona Księga Trzeźwości i Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wypełnione deklaracje proszę wrzucić do koszyka obok zakrystii.

11. Przypominamy o zaleceniach Ministra Zdrowia. W naszej świątyni może przebywać 25 osób, pierwszeństwo mają osoby które zamówiły Mszę i według kolejności przyjścia. Pozostałe osoby prosimy modliły się wokół kościoła. Obowiązuje dystans społeczny, maseczki i dezynfekcja rąk.

                                                                  Ks. Krzysztof Główka – proboszcz