Ogłoszenia Duszpasterskie – 13.03.2022 /2 Niedziela Wielkiego Postu/

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – 13.03.2022 /2 Niedziela Wielkiego Postu/

1. Nabożeństwa Pasyjne w Wielkim Poście:

Gorzkie Żale rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju – niedziela godzina 15:00.

Ofiara przeznaczona jest na kwiaty i wystój Bożego Grobu.

Droga Krzyżowa – piątki godzina 17:30 i 19:00.

Za wspólnotowe odprawienie w kościele tych nabożeństw można zyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Na bocznym ołtarzy jest włożona księga Trzeźwości. Abstynencję można podjąć również w intencji Pokoju.

3. 19. Marca w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP rozpoczynamy tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Materiały wyłożone na stoliku.

4. Peregrynacja Ikony Św. Rodziny w naszej Parafii – 02.-03.Kwietnia.

5. Rekolekcje Wielkopostne planowane są 08.–10. 04.2022

6. Zgodnie z Komunikatem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski przeprowadziliśmy zbiórki środków pieniężnych dla Ukrainy.

Zebrano łącznie 5.280zł. Bardzo dziękuję za ofiarność. Środki zostały przekazane natychmiast na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Nie ustawajmy w modlitwie o Pokój na Ukrainie i w świecie.  

7. W Wielkim Poście puszka przy św. Antonim jest przeznaczona na Jałmużnę Wielkopostna z przeznaczeniem dla najuboższych.

8. Dziękujemy I grupie Stawiska za posprzątanie naszej świątyni:

Agnieszka Kłosowska, Wojciech Kłosowski, Maria Koratarz, Marta Tadeusz, Anna Wójcik, Jolanta Łuczkoś, Dawid Łuczkoś, Anna Kłeczek, Ewa Kolibaj, Stanisław Malczyk.

Do ofiary 360zł dołączyły się: Stanisław Dyba, Zbigniew Matusik, Władysława Nowakowska, Zenonia, Grzegorz Koratarz, Maria Ćwikła, Apolonia Kłosowska, Katarzyna Malczyk, Władysława Malczyk,

Na przyszły tydzień zapraszamy grupę II Stawiska: Filipek, Dudek, Kaliszan, Kłeczek, Bodzęta, Kłosowski, Kłeczek, Sobesto, Kluczkowski, Staroń, Grabowska..

9. Gość Niedzielny.