Ogłoszenia Duszpasterskie – 1 NIEDZELA Wielkiego Postu – 21.02.2021

Ogłoszenia Duszpasterskie – 1 NIEDZELA Wielkiego Postu – 21.02.2021

1. Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczynającą Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu. Księga Abstynencji jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

Można podjąć abstynencję na dowolny czas i dokonać wpisu.

2. Przyszła niedziela będzie przeżywana jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

3. Kościół wskazuje uczynki pokutne, którymi są: post, modlitwa, jałmużna. Skarbonka przy św. Antonim jest przeznaczona na Jałmużnę wielkopostną. Pozyskane środki zostaną przekazane dla Caritas i papieskiemu stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

4. Na przyszły tydzień zapraszamy IV Grupę z Miękini – Cyran, Wójcik, Święszek, Lasoń, Chlebowski, Kurdziel, Kawala, Chojnacki, Cyran.

5. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15:00, będzie poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia.

6. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godzinie 17:30 oraz prowadzona przez młodzież o godzinie 19:00.

7. Ostatnie płatności to opłaty podatków od nieruchomości wynoszące 1.490zł. Parafia płaci podatek rolny, dlatego proszę o kontakt osoby dzierżawiące lub wykorzystujące parafialne grunty rolne pod uprawy.

8. Współorganizujemy Wakacyjną Kolonię nad morzem – w Sopocie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. Informacje na plakatach w gablocie i stronie internetowej. Termin: 08 do 20 Lipca. Całkowity koszt wraz z przejazdem, wyżywieniem, noclegami i opieką wychowawców wynosi 950zł. Zapisy przez stronę internetową parafii: parafianowagora@wp.pl

9. Ofiara dla chorych na trąd przyniosła 149zł, ofiara została przekazana.

10. Dziś trzecia niedziela miesiąca, składka będzie przeznaczona na część spłaty niezbędnych napraw hydraulicznych na plebani. Trzeba było wymienić znaczną część instalacji wodnej. Nie były drożne odpływy w ubikacjach, zlewie kuchennym, pęknięta rura w ścianie, która spowodowała powstanie zagrzybienia na ścianie, nieodzowne było skucie łazienki. Niesprawne zawory i baterie, nieszczelna instalacja gazowa. Pierwsza rata do spłaty to 8.741zł

11. Prasa katolicka – „Gość Niedzielny” oraz „Mały Gość Niedzielny”.

                                                         Ks. Krzysztof Główka – proboszcz