Ogłoszenia Duszpasterskie – 09.01.2022 oraz WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2022

Ogłoszenia Duszpasterskie – 09.01.2022 oraz WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2022

1. Przeżywane dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego kończy Liturgiczny Okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczyna się Liturgiczny Okres Zwykły.

W Naszej Polskiej tradycji śpiewy kolędy wydłużamy do 02. Lutego – Święta Ofiarowania Pańskiego.

2. Dziękujemy za posprzątanie naszej świątyni i piękny wystój kościoła rodzicom młodzieży która wczoraj przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Na kolejne sprzątanie zapraszamy Grupę 5 z Miękini: Cyran, Godyń, Kurdziel, Radomski, Mucha, Bogacki, Kurdziel, Noworyta, Ostachowski, Kasprzyk.

3. W związku z dekretami Arcybiskupa Marka Jedraszewskiego, które weszły w życie 01. Stycznia 2022 roku, przypominamy iż Kapłanowi zgodnie z Prawem Kanonicznym wolno sprawować jedną Mszę świętą za wyjątkiem potrzeby duszpasterskiej.

Szczegóły w trakcie zamawiania Intencji mszalnych.

Prosimy o podniesienie ofiary za Mszę Świętą zwłaszcza niedzielną – jest to związane z inflacją.

4. Zgodnie z obowiązującym w Polsce RODO intencje Mszalne, a zwłaszcza za osoby żyjące i ofiarodawców na Msze pogrzebowe nie mogą być ogólnie dostępne, dlatego Intencje Mszy Świętych nie będą zamieszczane na stronie Internetowej.

5. W miesiącu Styczniu zmieniają się godziny Mszy świętych w ciągu tygodnia w związku z Mszami Kolędowymi i feriami – proszę o zwrócenie na to szczególnej uwagi.

W tym tygodniu codziennie Masza święta rano i wieczorem z wyjątkiem piątku – nie ma Mszy porannej.

6. Gość niedzielny u pana Kościelnego w zakrystii.

7. W związku ze stanem pandemii, w trosce o obopólne dobro,

wizyta duszpasterska w swej tradycyjnej formie nie będzie mogła się odbyć.

Zapraszamy wszystkich Parafian, całe Rodziny lub przynajmniej przedstawiciela Rodziny.

Pomóżmy dotrzeć starszym i samotnym, nie posiadającym samochodów.

Msze święte Kolędowe będą sprawowane prawie przez cały miesiąc styczeń 2022 z Adoracją Najświętszego Sakramentu i Błogosławieństwem.

Jeżeli nam nie pasuje wyznaczony termin, zapraszamy na inny dogodny.

8. Msze będą sprawowane w niektóre dni Stycznia o godzinie 18:00

PROSZĘ ZABRAĆ Z KOŚCIOŁA POŚWIĘCONĄ WODĘ, MOŻEMY POŚWIĘCIĆ NASZE DOMY. (NIE ZAPOMNIJMY O POJEMNICZKACH NA WODĘ).

Można składać w kopertach ofiary kolędowe. Ministranci również będą zbierać do puszki w kościele ofiarę kolędową dla ministrantów i lektorów.

PROPONOWANY PROGRAM KOLĘDY 2022 – MSZE ŚWIĘTE o godz.: 18:00 

Data

Miejscowość i Rejon

04.01.2021

Czerna – od Czatkowic do Szkoły

04.01.2021

Czerna – od Szkoły do p. Cupiał, p. Kozerów

05.01.2021

Czerna – od p. Godyń do p. Ostachowskich

05.01.2021

Czerna – Wzgórze od p. Ciombor do p. Mosurek

07.01.2021

Czerna – Wzgórze od p. Smółka, domy pod N.Górą

07.01.2021

Czerna – Skała od p. Gleń, Zakopane do młyna

10.01.2021

Czerna – Buczyna, domy pod Klasztorem

11.01.2021

Miękinia – Stawiska

11.01.2021

Miękinia – Wzgórze od p Łagan do Szkoły

13.01.2021

Miękinia – od Szkoły, Kamieniołom,

Pola do p Urbańczyk, p. Ostachowski

13.01.2021

Miękinia – od p. Serwin, Kamienica 202, Olkówki od p. Radomskich do p. Wójcik

14.01.2021

Miękinia – do końca miejscowości, do p. Janik

14.01.2021

Miękinia – od p. Zaporowicz do kamieniołomu

oraz Zarzecze do p. Lasoń

17.01.2021

Miękinia – od Kamieniołomu (p. Gędłek)

do końca miejscowości w kierunku Nowej Góry

17.01.2021

Nowa Góra – od p. Jedynak do Sikorowskiego

18.01.2021

Nowa Góra – Sikorowskie od p. Nowak

do granicy z Łanami

18.01.2021

Nowa Góra – Paryż

20.01.2021

Nowa Góra – od p. Gaj, ul. Wąska do Szkoły

20.01.2021

Nowa Góra – Osiedle Kolonia

21.01.2021

Nowa Góra – Wzgórze

21.01.2021

Nowa Góra – ul. Czernieńska do Kamienicy

w Rynku

24.01.2021

Nowa Góra – ul. Krakowska do p. Radzik

24.01.2021

Nowa Góra – ul. Krakowska do p. Klocek

Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, opieki Matki Najświętszej i św. Józefa

Miłości i Zdrowia na każdy dzień Nowego Roku 2022

życzą duszpasterze Parafii Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze.