Ogłoszenia duszpasterskie – 06.11.2022  /32 niedziela zwykła/

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 06.11.2022  /32 niedziela zwykła/

1. Dzisiaj 1 niedziela miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu.

/Po Mszy o godzinie 07:00 zmianka tajemnic Różańca./

Papieskie intencje Różańcowe na Listopad 2022 – Za dzieci, które cierpią. 

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

2. Kalendarz liturgiczny: Środa – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Czwartek – św. Leona Wielkiego, Piątek – św. Marcina, Sobota – św. Jozafata.

3. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach 01 – 08 Listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku – cząstkowy.

4. Na przyszły tydzień zapraszamy gr IV z Miękini: Łagan, Widacha, Walkowicz, Lasoń, Urbańczyk, Kądziołka, Cyran, Kuczara, Chlebowski, Lasoń.

5. Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski prosi o przeprowadzenie we wspólnotach parafialnych w dniu 13.11.2022 specjalnej zbiórki do skarbonek. Zebrane fundusze będą przeznaczone na działalność charytatywną oraz na organizację wydarzeń Światowych Dni Ubogich. Powstały z inspiracji Ojca Świętego Franciszka i będą obchodzone po raz szósty. Główne wydarzenia odbędą się od 12 do 14 listopada 2022 na Małym Rynku w Krakowie.

6. Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski mianował na pięcioletnią kadencję trwającą do 19.10.2027 roku księdza kanonika Bogdana Sarniaka, proboszcza parafii św. Marcina w Krzeszowicach na urząd dziekana dekanatu Krzeszowice.

7. Stare naturalne kwiaty, zwłaszcza chryzantemy z ziemią (zdejmujemy donicę!) i liście, jako odpady biodegradowalne proszę składować na końcu parkingu. Nie mieszamy śmieci i odpadów biodegradowalnych. Kto tylko może proszę o zabieranie śmieci do własnych przydomowych pojemników. Wspólnie zadbajmy o czystość na naszych cmentarzach.

8. W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny”.

9. Dzisiaj zbieramy do puszek na pomoc w zakupie leku dla Oliwiera, plakat wywieszony jest w gablocie. Prosimy o parę słów odnośnie zbiórki panią Renatę.