Ogłoszenia Duszpasterskie – 04.04.2021 – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia Duszpasterskie – 04.04.2021 – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1. Chrystus Zmartwychwstał! On jest Drogą, Prawdą i Życiem!
Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca.
Dziś Kościół celebruje największe święto roku liturgicznego. 

Radość z tego święta jest rozciągnięta na osiem dni – Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę – Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

2. Jutro – Poniedziałek Wielkanocny – Msze święte wg porządku niedzielnego.

3. Bóg zapłać za na jałmużnę wielkopostną. Pozyskane środki zostaną przekazane dla Caritas i stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

4. Ofiara z Adoracji Krzyża jest przeznaczona na utrzymanie Stolicy Apostolskiej.

5. Ofiara z Niedzieli Wielkanocnej przeznaczona jest na Utrzymanie Kurii Metropolitalnej i ubezpieczenie parafii.

6. Ofiara z Poniedziałku jest przeznaczona na utrzymanie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, z puszki przy św. Antonim na KUL.

7. Podziękowanie za przygotowanie Ciemnicy i Grobu ludziom dobrej woli oraz Siostrom Szarytkom z Krakowa. Podziękowania ofiarodawcom na kwiaty do Bożego Grobu.

8. Podziękowanie strażakom z OSP Miękinia oraz OSP Nowa Góra za wartę przy Grobie Pańskim i dostarczenie środków do dezynfekcji i maseczek ofiarowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

W zakrystii od przyszłej niedzieli można odbierać jednorazowe maseczki.

9. Podziękowanie wszystkim zaangażowanym w oprawę liturgiczną Wielkiego Tygodnia – Służbie Liturgicznej Ołtarza, Scholii, Panu Organiście…

10. Dziękujemy IX grupę z Miękini za posprzątanie naszej świątyni: Łukasz Besztocha, Elżbieta Zdziec, Bogusław Gawęda, Konrad Gawęda, do ofiary 450zł dołączyli się Maria, Henryk Zaporowicz, Joanna, Robert Zaporowicz, Karolina, Witold Kwaśniewscy, Teresa Śliwa, Krystyna Wójcik, Władysława Ślusarczyk.

Na przyszły tydzień zapraszamy X grupę z Miękini: Janik, Janik, Kawala, Ring, Lacher, Górak, Janik, Joński.

11. Dziękujemy za zbiórkę żywności, Grupa Charytatywna rozwiozła 11 paczek.

12. W najbliższą sobotę po Mszy wieczornej zostaną rozdane książeczki dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej.

13. Przypominamy o zaleceniach Ministra Zdrowia. W naszej świątyni może przebywać 25 osób, pierwszeństwo mają osoby które zamówiły Mszę i według kolejności przyjścia. Pozostałe osoby prosimy aby modliły się wokół kościoła. Obowiązuje dystans społeczny, maseczki i dezynfekcja rąk.                                                                           

                                             Ks. Krzysztof Główka – proboszcz