Komunia Duchowa i Żal Doskonały w czasie epidemii.

W związku z przeżywaną przez nas sytuacją epidemii i często niemożności przystąpienia do sakramentalnej spowiedzi oraz Komunii warto zapoznać się z nauką Kościoła na temat Żalu Doskonałego oraz Komunii Duchowej.

https://diecezja.pl/aktualnosci/komunia-duchowa-skarb-do-odkrycia/

https://diecezja.pl/aktualnosci/zal-doskonaly-a-spowiedz-sakramentalna/