Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego

Do 15.07.2021r. na parking przy kościele można przynosić zużyte sprzęty elektroniczne (komputery, drukarki, telewizory itp.).