Zasady Uczestnictwa w życiu Parafialnym w czasie pandemii.

Zasady Uczestnictwa w życiu Parafialnym w czasie pandemii.

Powiat krakowski z Gminą Krzeszowice, został włączony od 17. 10. 2020 (sobota) do strefy czerwonej – o podwyższonym rygorze sanitarnym.

Jesteśmy zmuszeni do przestrzegania zasad wynikających z objęcia terenu parafii „czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w naszym kościele – maksymalnie do 60 osób wewnątrz!

Można ponad tą liczbę, uczestniczyć w Mszach i Nabożeństwach stojąc przed i wokół świątyni. Należy zachować dystans odległości, a także przestrzegać nakazu zakrywania ust i nosa.

Arcybiskup Marek Jędraszewski wprowadza dekret, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego o udzieleniu dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania. Należy uczestniczyć w nabożeństwach transmitowanych przez media lub na Facebooku naszej Parafii w niedzielę o godzinie 11:00.

Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności – najpierw przyjmujący na rękę, na końcu przyjmujący do ust. Proszę zwrócić uwagę czy na dłoni nie pozostała cząsteczka, okruszyna „partykuła” Bożego Chleba. Nawet w najmniejszej cząsteczce jest Żywy i prawdziwy Bóg! Kapłan bezpośrednio przed udzielaniem Komunii świętej odkaża ręce.

Wchodząc do kościoła należy odkażać ręce. Po każdym nabożeństwie kościół jest odkażany płynem wirusobójczym.

Pamiętajmy o V przykazaniu kościelnym: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Zatem prośba o przesyłanie ofiar na konto parafii, lub w wyższej kwocie na składkę, zależnie od systematyczności fizycznego uczestnictwa na nabożeństwach w kościele. 

Adres konta Parafialnego:

Parafia Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze

66 8612 0003 0000 0000 2235 0001