Zaproszenie Metropolity Krakowskiego na uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej Niegowickiej do odczytania w ramach ogłoszeń parafialnych

Kraków, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Drodzy Siostry i Bracia!

„Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej” – słowa testamentu kard. Augusta Hlonda wskazywały kierunek podążania Kościoła Polskiego w Ojczyźnie, która dopiero co powstawała z ran zadanych jej w czasie II Wojny Światowej. Słowa te zostały przyjęte tak chętnie przez Pasterzy Polskiego Kościoła – a szczególnie przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II – niegdyś wikariusza Niegowickiej Parafii. Całkowite powierzenie się Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej wyróżniało tych dwóch Pasterzy Kościoła Polskiego.

Drodzy Archidiecezjanie!

Pragnąc odnowić zawierzenie i oddanie Matce Chrystusa, w duchu zawierzenia naszych wielkich Pasterzy, ukoronuję koronami biskupimi czczony od 1610 r. Obraz Matki Bożej Niegowickiej. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w niedzielę 28 sierpnia 2022 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie o godz. 11.00 będę przewodniczył Mszy Świętej. Zachęcam gorąco Wszystkich Archidiecezjan do udziału we wspólnej modlitwie, jak i do pielgrzymowania do Matki Bożej Niegowickiej.

Z pasterskim błogosławieństwem

  X Marek Jędraszewski – Arcybiskup Metropolita Krakowski