Wyjazd pielgrzymkowo-turystyczny na Litwę

WYJAZD PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNY

WILNO – OSTRA BRAMA, TROKI   (LITWA)

Grabarka – Góra Krzyży (sanktuarium prawosławia),

Pokamedulski Zespół Klasztorny nad jeziorem Wigry

25-26-27 WRZEŚNIA 2020

25.09.2020 – wyjazd we wczesnych godzinach porannych,

Grabarka – Góra Krzyży (sanktuarium prawosławia), 

pobyt nad jeziorem Wigry (Pokamedulski Zespół Klasztorny), obiadokolacja, nocleg.

26.09.2020 – śniadanie,

Troki – zwiedzanie z przewodnikiem.

Wilno – zwiedzanie z przewodnikiem:

(m.in.: Ostra Brama, Cmentarz na Rosie, Cerkiew św. Ducha), obiadokolacja, nocleg.

27.09.2020 – śniadanie, przejazd i krótki pobyt w Augustowie, powrót w godz. wieczornych.

Koszt: 650,00 zł

Zapisy z zaliczką 200 zł po niedzielnych i wieczornych Mszach w zakrystii.

Informacje: ks. Krzysztof Główka – NOWA GÓRA Tel.: 888-123-000