WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2021

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2021

Omówienie i proponowany program Zapraszanych Rejonów

      

               Kończący się rok postawił przed nami wszystkimi wyjątkowo trudne wyzwania. Kazał zmienić przyzwyczajenia i zburzył utarte od lat zwyczaje i tradycje. Jedną z nich jest coroczna  wizyta duszpasterska zwana „Kolędą”. To ważne dla nas, duszpasterzy wydarzenie, bo rodzi możliwość spotkań i pozwala zbliżyć się nam do Waszej codzienności, waszych radości, a także i trosk.

       W związku ze stanem pandemii, w trosce o obopólne dobro, wizyta duszpasterska w swej tradycyjnej formie nie będzie mogła się odbyć. Nie zapominajmy jednak, że zawsze, a w obecnej sytuacji szczególnie, konieczna nam jest świadomość Wspólnoty Parafialnej. Jeśli więc nie ma możliwości odwiedzin księży w Waszych domach, zapraszamy przez cały miesiąc styczeń 2021 na wieczorne Msze święte ze słowem duszpasterskim jako spotkanie modlitewne za rodzinę.

Msze będą one sprawowane w kościele od poniedziałku do soboty o godzinie 17:00 i 18:00.

       Zapraszamy wszystkich Parafian, całe Rodziny lub przynajmniej przedstawiciela Rodziny. W gablocie i na stronie internetowej będzie podany proponowany rozkład, ale możemy też dogodnie wybierać terminy Mszy kolędowej. Prosimy zabrać ze sobą wykaz aktualnie mieszkających w domu, celem uzupełnienia i uaktualnienia Kartoteki Parafialnej. Takie dane prosimy wrzucić w zaklejonej kopercie do koszyczka przed ołtarzem w czasie tych Mszy świętych. Pomóżmy dotrzeć starszym i samotnym, nie posiadającym samochodów. Podajemy adres: miejscowość, numer domu, watro telefon. Wpisujemy się rodzinnie: imię żony, męża i nazwisko, oraz dzieci wg daty urodzenia. Wpisujemy osoby faktycznie mieszkające! Osób zameldowanych ale nie mieszkających – nie wpisujemy! Parafia zapewnia ochronę danych osobowych (RODO). Wrzucona koperta z danymi jest równocześnie potwierdzeniem wizyty duszpasterskiej w roku 2021. Bóg zapłać! 

PROSZĘ ZABRAĆ Z KOŚCIOŁA POŚWIĘCONĄ WODĘ MOŻEMY POŚWIĘCIĆ NASZE DOMY  (NIE ZAPOMNIJMY O POJEMNICZKACH NA WODĘ)

Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, opieki Matki Najświętszej i św. Józefa  Miłości i Zdrowia na każdy dzień Nowego Roku 2021, życzą duszpasterze Parafii Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze.

PROPONOWANY PROGRAM KOLĘDY 2021  – MSZE ŚWIĘTE o godz.: 17:00 i 18:00

Data

Miejscowość i Rejon

04.01.2021

Czerna – od Czatkowic do Szkoły

05.01.2021

Czerna – od Szkoły do p. Cupiał, p. Kozerów

07.01.2021

Czerna – od p. Godyń do p. Ostachowskich

08.01.2021

Czerna – Wzgórze od p. Ciombor do p. Mosurek

09.01.2021

Czerna – Wzgórze od p. Smółka, domy pod N.Górą

11.01.2021

Czerna – Skała od p. Gleń, Zakopane do młyna

12.01.2021

Czerna – Buczyna, domu pod Klasztorem

12.01.2021

Miękinia – Stawiska

14.01.2021

Miękinia – Wzgórze od p Łagan do Szkoły

15.01.2021

Miękinia – od Szkoły, Kamieniołom, Pola do p Urbańczyk, p. Ostachowski

16.01.2021

Miękinia – od p. Serwin, Kamienica 202, Olkówki od p. Radomskich do p. Wójcik

18.01.2021

Miękinia – do końca miejscowości, do p. Janik

19.01.2021

Miękinia – od p. Zaporowicz do kamieniołomu oraz Zarzecze do p. Lasoń

20.01.2021

Miękinia – od Kamieniołomu (p. Gędłek) do końca miejscowości w kierunku Nowej Góry

21.01.2021

Nowa Góra – od p. Jedynak do Sikorowskiego

22.01.2021

Nowa Góra – Sikorowskie od p. Nowak do granicy z Łanami

23.01.2021

Nowa Góra – Paryż

25.01.2021

Nowa Góra – od p. Gaj, ul. Wąska do Szkoły

26.01.2021

Nowa Góra – Osiedle Kolonia

27.01.2021

Nowa Góra – Wzgórze

28.01.2021

Nowa Góra – ul. Czernieńska do Kamienicy w Rynku

29.01.2021

Nowa Góra – ul. Krakowska do p. Radzik

30.01.2021

Nowa Góra – ul. Krakowska do p. Klocek