PROPONOWANY PROGRAM KOLĘDY 2022/23

PROPONOWANY PROGRAM KOLĘDY 2022/23

   

Data

Miejscowość i Rejon

27.12.2022

od 09:00 x.K

Czerna – Wzgórze od p. Ciombor

do p. Mosurek

27.12.2023

od 09:00 x.P

Miękinia – Stawiska od p. Kłosowskich w stronę Filipowic

28.12.2022

od 09:00 x.K

Czerna – Wzgórze od p. Smółka,

domy pod N.Górą

28.12.2023

od 09:00 x.P

Miękinia wzgórze od p. Łagan

do szkoły

29.12.2022

od 09:00 x.K

Czerna – Skała od p. Gleń,

Zakopane do młyna

29.12.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra od p. Jedynak do p. Kopeć

30.12.2022

od 09:00 x.K

Czerna – Buczyna,

domy pod Klasztorem

30.12.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – od p. Nowak do granicy

z Łanami

02.01.2023

od 09:00 x.K

Czerna – od p. Godyń

do p. Ostachowskich

03.01.2023

od 09:00 x.K

Czerna – od Czatkowic do Szkoły

04.01.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – domy w rynku,

od p. Gaj, ul. Szkolna

05.01.2023

od 09:00 x.K

Czerna – od Szkoły do p. Cupiał,

p. Kozerów

07.01.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – od ul. Czernieńskiej

do Kamienicy w Rynku

09.01.2023

od 09:00 x.K

Miękinia – od Szkoły, Kamieniołom,

Pola do p Urbańczyk, p. Ostachowski

09.01.2023

od 14:00 x.P

Paryż od p. Malczyk

10.01.2023

od 09:00 x.K

Miękinia – od p. Serwin,

Kamienica 202, Olkówki

od p. Radomskich do p. Wójcik

12.01.2023

od 09:00 x.K

Miękinia – do końca miejscowości,

do p. Janik

13.01.2023

od 09:00 x.K

Miękinia – od p. Zaporowicz

do kamieniołomu Zarzecze do p. Lasoń

13.01.2023

od 14:00 x.P

Nowa Góra – os. Kolonia

14.01.2023

od 09:00 x.K

Miękinia – od Kamieniołomu

(p. Gędłek) do końca miejscowości

w kierunku Nowej Góry

14.01.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – ul. Krakowska

od p. Kawal, do p. Radzik

18.01.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – ul. Krakowska

od p. Klocek w stronę cmentarza

20.01.2023

od 14:00 x.P

Nowa Góra – Wzgórze,

od p. Pięta do p. Widyna

21.01.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – od p. Mirek do p. Katarzyńscy (dawne „nad barem”)

* Terminy mogą ulec zmianie – (pogrzeby lub inne nieplanowane obowiązki duszpasterskie).