PEREGRYNACJA OBRAZU MB SZKAPLERZNEJ

 

Przyjęcie Matki Bożej w naszych domach

 1. Przed przyjęciem obrazu wypada przystąpić do Sakramentu Pokuty
 2. Obraz przebywa 24 godziny w rodzinie, która go przyjmuje
 3. Przeniesienie obrazu od jednej rodziny do drugiej może się odbywać np.                         o godz. 1800. (Można jednak ustalić z sąsiadem inną stosowniejszą godzinę)
 4. Wraz z obrazem będą przekazywane teksty modlitw, które można wykorzystać, aby właściwie przeżyć czas nawiedzenia
 5. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia obrazu MB można będzie zapisać                                 w kronice peregrynacji
 6. Przyjęcie obrazu nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami finansowymi, lecz jest wyrazem wiary
 7. Podczas Nowenny do MB w środy będziemy się modlić w naszym kościele                      w intencji rodzin, które przyjęły obraz MB

Proponowany przebieg nawiedzenia obrazu Matki Bożej

 Wniesienie obrazu do domu

 1. Przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, dwie świece (może być gromnica), kwiaty, kropidło i wodę święconą, którą np. matka lub ojciec pokropi wszystkich domowników
 2. Przywitanie MB (śpiew O Maryjo witam Cię…)
 3. Odczytanie fragmentu Ewangelii o nawiedzeniu Św. Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-56)
 4. Odmówienie wyznania wiary
 5. Odmówienie Aktu zawierzenia rodziny Matce Bożej

Wieczorny pacierz przy Obrazie MB

 1. Wspólna modlitwa całej rodziny (podstawowe modlitwy)
 2. Litania do MB Szkaplerznej, śpiew lub odtworzenie z płyty lub Internetu pieśni maryjnych

Apel Jasnogórski

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
 2. Można skorzystać z medialnego przekazu (Radio Maryja, Radio Jasna Góra,                  TV Trwam)
 3. Jeśli jest taka możliwość można przy MB czuwać na zmianę przez całą noc

Pacierz poranny

 1. Wspólna modlitwa całej rodziny (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga)
 2. Pieśń maryjna (dowolna)

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym czasie odmówili Różaniec i/lub zaśpiewali Godzinki
 2. Powracający ze szkoły lub z pracy niech odmówią krótką modlitwę przed obrazem
 3. O godz. 1500 prosimy odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu MB kolejnej rodzinie

 1. Litania do MB Częstochowskiej
 2. Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy obraz z domu przy przekazać go kolejnej rodzinie. Zamiast pieśni można odmawiać radosną część Różańca lub nieść obraz     w ciszy
 3. Witamy sąsiadów pozdrowieniem Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus                    i przekazujemy obraz MB