Ogłoszenia duszpasterskie – 01.11.2023 Uroczystość Wszystkich Świętych

Ogłoszenia duszpasterskie – 01.11.2023 Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte o godzinie: 07:00, 09:00 i 11:00. Na cmentarzu Msza o godzinie 14:30 sprawowana za wszystkich wiernych zmarłych, spoczywających na naszych cmentarzach i wypominanych w wypominkach Listopadowych i Rocznych. Nie ma wieczornej Mszy.

2. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze o godzinie: 06:30, 09:00 – Msza święta za wszystkich wiernych zmarłych i 18:00.

3. Wierni, którzy nawiedzą kościół 01 i 02 Listopada, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Wg obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św. i modlitwę w intencjach Ojca Św.

4. W każdą sobotę Listopada o godzinie 17:30 – Różaniec za zmarłych.