Odwołana czasowo wizyta duszpasterska w niektórych rejonach parafii.

Ze względu na stan zdrowia ks. Piotra proponowana wizyta duszpasterska na poniższe dni zostaje ODWOŁANA.

Nowe terminy zostaną ogłoszone.

Dotyczy:

   

Data

Miejscowość i Rejon

29.12.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra od p. Jedynak do p. Kopeć

30.12.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – od p. Nowak do granicy

z Łanami

04.01.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – domy w rynku,

od p. Gaj, ul. Szkolna

07.01.2023

od 09:00 x.P

Nowa Góra – od ul. Czernieńskiej

do Kamienicy w Rynku