„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” – Wielki Post 2020

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw wielkopostnych.
Drogi krzyżowe w każdy piątek o godz. 16:30 oraz o 19:00 prowadzone przez młodzież. W niedzielę o godz. 16:00.
Gorzkie Żale w niedziele wyjątkowo o godz. 15:00.