KOLĘDA 2021 – MSZE ŚWIĘTE o godz.: 17:00 i 18:00

PROPONOWANY PROGRAM KOLĘDY 2021  – MSZE ŚWIĘTE o godz.: 17:00 i 18:00. Można wybrać dowolny termin gdy proponowany nie pasuje.

Data

Miejscowość i Rejon

04.01.2021

Czerna – od Czatkowic do Szkoły

05.01.2021

Czerna – od Szkoły do p. Cupiał, p. Kozerów

07.01.2021

Czerna – od p. Godyń do p. Ostachowskich

08.01.2021

Czerna – Wzgórze od p. Ciombor do p. Mosurek

09.01.2021

Czerna – Wzgórze od p. Smółka, domy pod N.Górą

11.01.2021

Czerna – Skała od p. Gleń, Zakopane do młyna

12.01.2021

Czerna – Buczyna, domu pod Klasztorem

12.01.2021

Miękinia – Stawiska

14.01.2021

Miękinia – Wzgórze od p Łagan do Szkoły

15.01.2021

Miękinia – od Szkoły, Kamieniołom, Pola do p Urbańczyk, p. Ostachowski

16.01.2021

Miękinia – od p. Serwin, Kamienica 202, Olkówki od p. Radomskich do p. Wójcik

18.01.2021

Miękinia – do końca miejscowości, do p. Janik

19.01.2021

Miękinia – od p. Zaporowicz do kamieniołomu oraz Zarzecze do p. Lasoń

20.01.2021

Miękinia – od Kamieniołomu (p. Gędłek) do końca miejscowości w kierunku Nowej Góry

21.01.2021

Nowa Góra – od p. Jedynak do Sikorowskiego

22.01.2021

Nowa Góra – Sikorowskie od p. Nowak do granicy z Łanami

23.01.2021

Nowa Góra – Paryż

25.01.2021

Nowa Góra – od p. Gaj, ul. Wąska do Szkoły

26.01.2021

Nowa Góra – Osiedle Kolonia

27.01.2021

Nowa Góra – Wzgórze

28.01.2021

Nowa Góra – ul. Czernieńska do Kamienicy w Rynku

29.01.2021

Nowa Góra – ul. Krakowska do p. Radzik

30.01.2021

Nowa Góra – ul. Krakowska do p. Klocek