Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji jednego dziecka, które znane jest tylko Panu Bogu, a którego życie jest zagrożone. Adoptowane przez Ciebie dziecko otaczasz przez dziewięć miesięcy duchową opieką, codziennie modląc się za nie oraz za jego rodziców.

Podejmując Dzieło Duchowej Adopcji zobowiązujesz się do codziennego odmawiania:

1. Jednej tajemnicy Różańca św. (jeden raz Ojcze nasz, dziesięć razy Zdrowaś Maryjo, jeden raz Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

2. Modlitwy w intencji adoptowanego dziecka i jego rodziców:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Aby poinformować Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie o dołączeniu do dzieła wypełnij poniższy formularz. Taką informację można również dostarczyć drogą mailową na adres duchowaadopcja@diecezja.pl
 
 
Imię osoby podejmującej duchową adopcję *
 
 
 
Miejsce zamieszkania osoby podejmującej duchową adopcję *
 
 
 
 
 
Prześlij