Duszpasterze

Proboszcz:

ks. Józef Grzesiuła, kapelan Ojca Świętego, ur. 1950 r. Luborzyca, wyświęcony 1974, od 2000 r.

Wikariusz:


ks. mgr Józef Piotrowicz, ur. 1972 r. Niegowić,
wyświęcony 1997 r., od 2009 r.